Fred Bertenstam

Fred Bertenstam

Dela inlägget med andra

Produktinformation – E-handelns viktigaste resurs

Citatet kommer från Philip Kotler, en av marknadsföringens stora tänkare och en inspirationskälla för generationer av ekonomistudenter. Citatet i sig är väldigt passande i vår tid av digital transformation och en allt snabbare värld.

Även om Philip Kotler verkade, och var stor, i en mer analog tid så ser vi hans avtryck på många företag och institutioner än idag. Vidare kan vi konstatera att ingenting egentligen har förändrats – det finns fortfarande kunder med behov och det finns leverantörer som försöker svara mot dessa behov.

Kotlers 4P och den digitala ekonomin

I Kotlers värld var det 4P som gällde (Product, Place, Price, Promotion), eller som en affärsman en gång sa: ”vi lever efter devisen att ha rätt produkt på rätt plats vid rätt tidpunkt”. Hur fungerar det egentligen i den digitala ekonomin? Jeff Bezoz argumenterade 1999 om vikten av att ha sina lager nära kunden för att snabbt kunna leverera. Snabb leverans gäller fortfarande som säljargument, men nya – på nittiotalet otänkbara –  logistiklösningar har suddat ut vikten av den fysiska närheten. 

I den digitala ekonomin finns egentligen alla produkter alltid tillgängliga hela tiden. Samtidigt utförs inget säljarbete av fysiska produkter som ligger i ett lager dit kunderna inte har tillträde. Hur ska du då kunna avgöra vem som bäst kan lösa ditt problem, vare sig det handlar om att köpa en semesterresa eller beställa nya arbetsskor?

Produktinformationen är nyckeln

Att ha rätt produktinformation på rätt plats vid rätt tidpunkt är idag den absolut mest avgörande faktorn. Om jag vill köpa en ny glödlampa hem till bostaden så vet alla som försökt att det är illa svårt nu när den traditionella lampan fasats ut. En lampa är inte längre bara en lampa.

Man köper en LED-lampa för att man förstått att det är framtiden – bara för att inse att: den ger ett alldeles för vitt ljus; kanske inte går att dimma; eller inte fungerar som läslampa!

Idag kanske man behöver civilingenjörsexamen för att avgöra vilken typ av lampa man borde skaffa. Men inte ens det hjälper -om den som säljer lampan inte kan förmedla rätt information i samband med ditt köpbeslut. Produktinformation är en viktig komponent för att kunden ska kunna fatta relevanta köpbeslut.

Marketing is not the art of finding clever ways to dispose of what you make. It is the art of creating genuine customer value.

Produktinformationens många ansikten

När jag säger produktinformation så tänker de flesta bara på texten som står under bilden. Ingenting kunde vara mer osant. Bilden har en mycket central roll i att förmedla information om produkten, ingen skulle komma på tanken att köpa en produkt utan bild i en e-handel.

Bilder som säljer är också produktinformation

De flesta är överrens med att det är bilden som säljer. Texten bekräftar att det är ett bra köp, men för att komma till beslutet så behövs bilden. 

Centralt är då att bilden ger en rättvisande uppfattning om produkten, varken bättre eller sämre. Färgerna måste vara verklighetstrogna, viktiga egenskaper måste kanske ha en egen bild för att jag som konsument ska förstå hur bra produkten är.

Bilder ska fungera i ett sammanhang, de ska vara snyggt upplagda och ge en känsla av enhetlighet. Ett professionellt intryck ökar sannolikheten för att besökaren känner förtroende för siten/e-handelsplatsen. Då ska inte produktbilderna spreta åt olika håll eller ha olika bakgrunder.

Sammanfattning

I en digital ekonomi är produktinformationen din viktigaste resurs, såväl text (fakta) som bild. Att ha en strategi för att förmedla rätt produktinformation är nyckeln till en framgångsrik försäljning On-Line. Här gäller det att berätta rätt saker för dina besökare så att de känner att de köper rätt produkt.

Att ha rätt bilder kan vara direkt avgörande för en lyckat on-line affär. Här tycker de flesta att det är krångligt, tar mycket tid och är en ständig orsak till stress. Det finns dock alternativ och även kring bild går utvecklingen framåt. Det är idag inte endast förunnat de stora att ha en modern bildfabrik, även små företag kan nyttja tekniken.

Testa Pagono!

Behöver du hjälp att skapa ett effektivt produktinformationsflöde, eller kanske bara en leverantör som förstår vikten av, och kan ta fram bra produktbilder som verkligen levererar?