Fred Bertenstam

Fred Bertenstam

Dela inlägget med andra

Götessons – Print Enablement med Litium

Götessons utvecklar och tillverkar produkter för kontorets, konferensens och hotellets arbetsplatser. Med Europa som huvudmarknad säkerställer Götessons ergonomiska, funktionella och väldesignade helhetslösningar för kunden.

För Götessons affär är katalogen ett mycket viktigt säljverktyg och en produktion som kommer ut på ett antal olika språk och marknader. Med en komplex produktportfölj med produkter som i princip kan konfigureras på ett oändigt antal sätt blir produktionen också komplex.

Utmaningen

Götessons har investerat i Litium för sin E-handel och PIM men behöver få igång en printprocess för sin katalog. Götessons har valt att arbeta med Litum, InDesign och C3, C3 är ett tillägg till InDesign som är förberett för att kopplas till Litium.

Uppdraget

Vårt uppdrag är att som specialister och projektledare hjälpa Götessons att implementera dessa processer på de av Götessosn valda plattformarna. Det innebär att ta fram rutiner, mallar, och skript som gör det möjligt att arbeta PIM-Integrerat. Det innebär vidare att utbilda Götessons personal i PIM-integrerad produktions samt agera support under första katalogproduktionen.

Resultatet

Projektet är pågående.